Wyprawa na Leskowiec - 3 kwietnia 2005 - dla uczczenia pamięci Jana Pawła II

foto: Leszek, Maja