program
PROGRAM PROFILAKTYKI  SPOŁECZNEJ RESOCJALIZACJI  I REWALIDACJI Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT I SPOŁECZNOŚCI NIEFORMALNYCH

GRUPY WSPARCIA | ZOOTERAPIA | FORUM INTERNETOWE | WYCHOWANIE | SPORT | REKREACJA | PRACA

POMOC!

pomoc


NAPISZ
 DO NAS

email

___________
FORUM
spotkania
GRUPY WSPARCIAFORUM
sport
PSIA
WIOSKAUCZYMY SIĘ

szkolenia


HOME 
home
Jak powstał nasz PROGRAM

Program niniejszy jest efektem wielu lat doświadczeń i współpracy wielośrodowiskowej.
W jego opracowaniu mieli udział między innymi lekarze, pedagodzy, fizjoterapeuci i inni pracownicy placówek opiekuńczo wychowawczych, pedagodzy specjalni i psychoterapeuci, trenerzy i właściciele zwierząt, funkcjonariusze policji oraz administracji państwowej i samorządowej, prawnicy i specjaliści w zakresie HR i PR oraz - co najważniejsze - rodziny osób niepełnosprawnych i osób dotkniętych patologiami społecznymi.

Osoby te zatrudnione były lub współpracowały z takimi instytucjami jak:

Akademia Medyczna w Poznaniu, Wielospecjalistyczny Szpital Miejski Bydgoszcz, Królewski Szpital - Centrum Wad - Kopenhaga, Szpital im Ks. Anny Mazowieckiej Warszawa, International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Południowo Szwedzkie Towarzystwo Ginekologiczno-Położnicze, Uniwersytecki Szpital w Malmö-Lund Szwecja, Szpital Miejski Gorzów Wlkp, Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej, Poradnia Zdrowia Psychicznego Warszawa Wola, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych - Uniwersytet Warszawski, Dom Dziecka w Chmielowicach, Klub Sportowy “Dziecięca Liga Psich Zaprzęgów”, Śląskie Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie i Śląskie Centrum Rozwoju w Katowicach, Polskie Tow. Ginekologiczne, Polskie Tow. Ultrasonograficzne, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Polski Związek Lekkiej Atletyki, Polski Związek Sportowy Psich Zaprzęgów, D.K. Chorzów, sekcja zaprzęgowa, K.S. "Sokół" Międzybrodzie Bialskie - Sekcja Psich Zaprzegów, PZOZ w Zawoi, Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji S. Kostki w Janowie, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski “ADA” w Bielsku-Białej, Zespół Szkół Specjalnych w Świętochłowicach,  Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Bielsku-Białej, Świetlica Środowiskowa w Lublińcu oraz Ruch Społeczny “Psia Wioska” i serwis internetowy www.dogolandia.pl.


Program powstał dzięki wsparciu i konsultacjom ze strony następujących osób: (chronologicznie)

Prof. Grzegorz H. Bręborowicz JM Rektor AM Poznań,
Kierownik Katedry Perinatologii i Ginekologii

Prof. Marek Spaczyński - prezes Polskiego Tow. Ginekologicznego.
Prof. Marta Szymankiewicz, Klinika Neonatologii AM Poznań.
Prof. Jacek Brązert AM Poznań, szef sekcji USG Ginek.-Położn.Polskiego Tow. Ultrasonograficznego.
Dr hab. med. Mariusz Dubiel Pracownia Diagnostyki i Leczenia Wad płodu, Wielospecjalistyczny Szpital Miejski Bydgoszcz, AM Poznań
Dr med. Marek Pietryga sekretarz sekcji USG Ginek.-Położn.Polskiego Tow. Ultrasonograficznego AM Poznań.
Dr hab. Bogusław Dębniak-Szpital Zespolony Gorzów Wlkp.Ordynator Oddziału Ginek.-Poł.
Prof. Saemundur Gudmundsson szef Departamentu Ultrasonografii Królewskiego Szpitala - Centrum Wad - Kopenhaga
Płk mgr w s.s. Zdzisław Drozdowski, b. Z-ca Przew. Komitetu Sportowego WP i V-ce prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki
Mgr Magdalena Ilnicka, psychoterapeuta, PTP Warszawa.
Dr hab. n. med. Joanna Dangel, Szpital im. Ks. Anny Mazowieckiej, Warszawa
Dr hab. n. med. Krzysztof Sodowski, Prezes Fundacji "Hope Godula", Ordynator oddz. G.P. Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej.
Lek. med. Andrzej Bręborowicz, AM Poznań.


Wszystkim im serdecznie dziękujemy!


Autorzy PROGRAMU:
Dr hab. n. med. Mariusz Dubiel, specjalista diagnostyki i leczenia wad płodu
- część medyczna.

Mgr Leszek Drozdowski, specjalista profilaktyki społecznej i resocjalizacji, politolog, doradca rodzinny - część społeczna.
 czytaj dalej   prawy

GRUPY WSPARCIA | ZOOTERAPIA | FORUM INTERNETOWE | WYCHOWANIE | SPORT | REKREACJA | PRACA