program
PROGRAM PROFILAKTYKI  SPOŁECZNEJ RESOCJALIZACJI  I REWALIDACJI Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT I SPOŁECZNOŚCI NIEFORMALNYCH

GRUPY WSPARCIA | ZOOTERAPIA | FORUM INTERNETOWE | WYCHOWANIE | SPORT | REKREACJA | PRACA

POMOC!

pomoc


NAPISZ
 DO NAS

email

___________FORUM
spotkania
GRUPY WSPARCIA


FORUM
sport
PSIA
WIOSKA


UCZYMY SIĘ

szkolenia

HOME 
home
Ośrodek Profilaktyki
Społecznej (OPS)


Misja:

1. Opracowywanie i praktyczne wdrażanie społecznych programów profilaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych i terapeutycznych z udziałem zwierząt i społeczności nieformalnych.

2. Wypracowanie i wdrażanie norm etycznych, standardów bezpieczeństwa i procedur związanych z pracą wychowawczą i terapeutyczną prowadzoną z dziećmi i młodzieżą oraz środowiskami zagrożonymi patologią społeczną oraz niepełnosprawnością.

3. Praca badawcza i szkoleniowa w dziedzinie profilaktyki społecznej, resocjalizacji i rewalidacji. Badania nad zastosowaniem zooterapii i społeczności nieformalnych - zwłaszcza opartych o internet - w profilaktyce społecznej.
Metoda: (przeczytaj więcej)
A. Analiza dokumentów i wypowiedzi na listach dyskusyjnych, forach, "czatach", komunikatorach, “blogach” i innych platformach internetowych.
B. Wywiady i rozmowy prowadzone z użyciem poczty elektronicznej i komunikatorów bezpośrednio z osobami wypowiadającymi się na w/w platformach.

C. Weryfikacja praktyczna


Adresatem naszych działań są:

A.
Rodziny z dziećmi stwarzającymi problemy – zarówno zdrowotne (np. wady genetyczne i uszkodzenia okołoporodowe) jak i wychowawcze. Rodziny adopcyjne.

B.
Środowiska wychowawcze zarówno zinstytucjonalizowane (placówki oświatowe i opiekuńczo-wychowawcze) jak i nieformalne. Rodziny opiekuńcze (w nomenklaturze prawnej i Systemu Opieki Społecznej - określane jako "Rodziny Zastępcze".)

czytaj dalej  prawy
wierch1
fot: "Wiosna"

Aktualności:

Modelowy System Wsparcia dla Rodzin Opiekuńczych (rodzin zastępczych i adopcyjnych oraz RDD
 - rodzinnych domów dziecka):


We współpracy z naszymi Przyjaciółmi ze Stowarzyszenia Misja Nadziei rozpoczęliśmy budowę systemu, którego celem jest uczynienie z systemów rodzinnych realnej alternatywy dla placówek opiekuńczych takich jak Domy Dziecka.

czytaj dalej  prawy

Programy dla Ciebie


/.../Grupa Niezwykłych Imprez i Ekstremalnych Wypraw - program dla młodzieży w wieku 12 - 16 lat znajdującej sie na "na rozdrożu" - ze wszystkich środowisk - w sytuacji silnego, postępującego zagrożenia problemami, ale jeszcze nie uwikłanej w działania o charakterze przestępczym.
czytaj dalej  prawy

Historia Ośrodka

Historia Ośrodka wywodzi się z roku 1998. W Katowicach powstało wtedy “Śląskie Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie”.
Równolegle w tym samym roku w Warszawie, grupa osób związanych z Instytutem Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW oraz internetową listą dyskusyjną “Malahuskita” rozpoczęła pracę z psami zaprzęgowymi w środowisku dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin patologicznych oraz rodzin i srodowisk osób niepełnosprawnych.

czytaj dalej  prawy
GRUPY WSPARCIA | ZOOTERAPIA | FORUM INTERNETOWE | WYCHOWANIE | SPORT | REKREACJA | PRACA