program
PROGRAM PROFILAKTYKI  SPOŁECZNEJ RESOCJALIZACJI  I REWALIDACJI Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT I SPOŁECZNOŚCI NIEFORMALNYCH

GRUPY WSPARCIA | ZOOTERAPIA | FORUM INTERNETOWE | WYCHOWANIE | SPORT | REKREACJA | PRACA

POMOC!

pomoc


NAPISZ
 DO NAS

email

___________FORUM
spotkania
GRUPY WSPARCIA


FORUM
sport
PSIA
WIOSKA


UCZYMY SIĘ

szkoleniaHOME 
home
Aktualności: (26.07.06)

Na zaproszenie Fundacji Przyjaciółka i Andrzeja Olszewskiego, krajowego koordynatora akcji "Szukam Domu" - współtwórców Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej - przystąpiliśmy jako Porozumienie PROGRAM do Koalicji.
W ten sposób symbolicznie odnowiona została przyjaźń sprzed lat - przyjaźń osnuta na trudnej historii Domu Dziecka w Chmielowicach, gdzie zorganizowaliśmy jeszcze w zeszłym stuleciu pierwszy w Polsce Klub - Dziecięcą Ligę Psich Zaprzęgów.  (wersja historyczna witryny DLPZ)

9 marca 2006 w Warszawie w siedzibie Fundacji wzięliśmy udział w spotkaniu z V-ce Minister Pracy i Polityki Społecznej Joanną Kluzik-Rostkowską oraz posłem Leszkiem Dobrzyńskim.


W efekcie tego spotkania:

1. Sporządziliśmy skróconą wersję raportu z badań przeprowadzonych przez nasz OPS. Stał się on ważną częścią całościowego raportu przekazanego następnie pani minister. (skrót raportu)

2. Podjęliśmy się pełnić funkcję koordynatora  Koalicji na terenie Woj. Śląskiego.

3. Rozpoczęliśmy budowę Modelowego Systemu Wsparcia dla Rodzinnej Opieki Zastępczej i współpracę w tworzeniu lokalnego systemu profilaktyki społecznej w Siemianowicach Śląskich.

Motto - budowa społeczności rodzinnych i młodzieżowych.Na bazie tego Systemu Modelowego tworzone bedą systemy w kolejnych miejscowościach.

Cele szczegółowe: (dla wszystkich powiatów)

a/ rozbudowa istniejącego i budowa zmodyfikowanego systemu grup wsparcia dla rodziców i młodzieży, zarówno klasycznych jak i internetowych na obszarze działania poszczególnych MOPS i PCPR

b/ zorganizowanie w poszczególnych powiatach klubów sportowo-turystycznych z sekcjami psich zaprzęgów, snow diving, dog trekking, zooterapii, survivalowej, ratowniczej etc. Organizacja obozów socjoterapeutycznych i innych.

c/ zorganizowanie tzw. "parasola ochronnego" nad rodzinami zastępczymi i rodzinnymi domami dziecka - sieci mediatorów, specjalistów prawa i administracji, psychologów, lekarzy, pedagogów i innych specjalistów współpracujących z rodzinami i wypełniających te funkcje, których ze względu na obciążenie innymi zadaniami nie są w stanie realizować placówki opieki społecznej.

zobacz schemat  prawy
wierch1
C: OAO Bielsko-Biała

Co dalej z Koalicją, co dalej z Rodzinną Opieką Zastępczą?

Sejm uchwalił 30 maja jako Dzień Rodzicielstwa Zastępczego!. Rozpoczęły się prace nad przebudową ustawy o pomocy społecznej w obszarze rodzinnej opieki zastępczej.

W Świętochłowicach, Wałbrzychu i Tarnowskich Górach ruszyła kolejna edycja akcji "Szukam Domu"

- 21 kwietnia w Siemianowicach odbyło sie pierwsze spotkanie naszej Śląskiej Koalicji.

- 10 maja konferencja w Sejmie. Plonem konferencji były konkretne propozycje głębokich zmian w prawodawstwie dotyczącym rodzicielstwa zastępczego.

Te zmiany to np. przyjęcie zasady, że priorytetem całego systemu opieki nad dzieckiem porzuconym winno być umieszczenie go w rodzinie lub placówce rodzinnej a nie placówce publicznej.

- 10 czerwca rozpoczęliśmy właściwą pracę z rodzinami w ramach
Systemu w Siemianowicach. Pierwsze wspaniałe spotkanie - piknik rodzinny - dla wszystkich Rodzin Zastępczych  z terenu miasta (wkrótce fotki).

- 19 czerwca - odbyło się pierwsze spotkanie organizowanego klubu. Znowu wspaniała atmosfera :) i dużo zaskakujących ;) konkretów. Obejmujemy opieką 25 dzieci z rodzin zastępczych!

- 21 czerwca kolejne spotkanie Koalicji - dyskusja nad zmianami w Ustawie, prezentacja postępu prac nad Systemem Modelowym, sprawozdanie z akcji pozyskiwania nowych członków Koalicji.

- 3 lipca - pierwsze zajęcia z dziećmi i rodzicami w ramach Klubu w Siemianowicach. Początek regularnych cotygodniowych zajęć.

- 12 lipca konsultacyjne spotkanie w Sejmie wszystkich osób zaangażowanych w rozwój rodzinnej opieki zastępczej i chcących brać czynny udział w pracach nad nowelizacja lub tworzeniem nowej Ustawy o rodzinnej opiece zastępczej.


- 26 lipca objęcie całego województwa śląskiego sytemem internetowych grup wsparcia dla rodziców zastępczych i dzieci z RZ.

Zapraszamy do współpracy!

Kogo?

Właściwie wszystkich ;)


Nauczycieli WF, instruktorów, trenerów, wolontariuszy studentów i harcerzy, właścicieli psów i zawodników, młodzież szukającą swojego miejsca w życiu ...


Kontakt:
roza@program.org.plGRUPY WSPARCIA | ZOOTERAPIA | FORUM INTERNETOWE | WYCHOWANIE | SPORT | REKREACJA | PRACA