program
PROGRAM PROFILAKTYKI  SPOŁECZNEJ
RESOCJALIZACJI  I REWALIDACJI Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT I SPOŁECZNOŚCI NIEFORMALNYCH


str
POMOC!

pomoc

UCZYMY SIĘ
NAPISZ
 DO NAS

email


PROGRAMY

pm
GROT

GTX


GNIEW


WSPARCIE
BCH


MOD


STANDARD


ROZA


ZOOTDOGOLANDIA


FORUM
spotkania
GRUPY WSPARCIA
FORUM
sport
PSIA
WIOSKAHOME 
home
Programy (O.P.S.)

Grupa Reagowania
Opiekuńczo-Terapeutyczna 
[GROT]
Faza 1
Załoga:

3 - 5 (zespołów) par dyżurnych + pies
Wymagania:
Wiek (1) >25 lat   (2) >21 lat.
(1) Psychoterapeuta, resocjalizator lub podobna specjalność.
(2) Doświadczony przewodnik  przeszkolonego psa.
Oboje po odbyciu w Ośrodku szkolenia typu "B".

Para dyżurna jest wzywana do interwencji w sytuacjach kryzysowych ...

potop
 fot: LD
czytaj dalej  prawy

Grupa Reagowania
Opiekuńczo-Terapeutyczna 
[GROT]
Faza 2

Po zakończeniu bezpośredniej interwencji kryzysowej rozpoczyna się żmudna praca nad odbudową poczucia bezpieczeństwa i poczucia kontroli nad własnym życiem. Praca nad wyjściem z izolacji jaka jest zawsze efektem skrzywdzenia, napaści, wypadku ...
Tak jest u dorosłej ofiary - u dziecka najczęściej musimy zacząć od podstaw - często od budowy a nie odbudowy. W pracy tej nasze psy często pokazują, że trudne - nie musi oznaczać niemożliwe.

kil
 fot: "młody"
czytaj dalej  prawy

Grupa Treningowa Xtreem
[GTX]

Załoga:

2 zespoły (pary) + (ok 20) psy zaprzęgowe.
Wiek >18 lat
Wszyscy członkowie zespołu to doświadczeni właściciele wyszkolonych psów zaprzęgowych.
Minimum jeden członek grupy posiada uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej lub instruktora sportu psich zaprzęgów.
Przystąpienie do [GTX] po odbyciu w Ośrodku szkolenia typu "A"

Klienci
Program treningowy extremalnego sportu psich zaprzęgów dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 26 lat.

kuc7
 fot: "Śnieżna Rakieta"
czytaj dalej  prawy

Beskidzka Chata [BCH]

Program odbudowy/zagospodarowania chaty w Beskidach. Chata będzie pełnić funkcje schroniska - bazy dla uczestników PROGRAMU w trakcie wypraw.

chatkajurka
fot: Jurek


Moderator [MOD]

Program szkoleniowy i ewaluacyjny dla moderatorów internetowych platform komunikacyjnych i doradców pracujących za pośrednictwem internetu, którego celem jest wypracowanie standardów i umiejętności niezbędnych każdemu moderatorowi i internetowemu doradcy.

biuro
 fot: Maja
czytaj dalej  prawy

Profil Standard [STANDARD]


Program tworzenia standardów w profilaktyce społecznej - wypracowanie i wdrażanie norm etycznych, procedur związanych z pracą wychowawczą i terapeutyczną prowadzoną z dziećmi
i młodzieżą oraz standardów bezpieczeństwa i ochrony przed nadużyciami-zarówno fizycznymi jak i emocjonalnymi, seksualnymi i zaniedbaniem.


ekipa
 fot: AD
czytaj dalej  prawy
wierch1
fot: Wiosna

Grupa Niezwykłych Imprez i Ekstremalnych Wyzwań [GNIEW]

Załoga:
3 - 5 (zespołów) + pies/psy
Wiek >18 lat
Minimum jeden członek zespołu to doświadczony właściciel przeszkolonego psa.
Minimum jeden członek grupy posiada uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej i przewodnika górskiego.
Przystąpienie do [GNIEW] po odbyciu w Ośrodku szkolenia typu "A" i pod warunkiem bardzo dobrej sprawności fizycznej i zamiłowania do przygody.

Klienci
Program dla młodzieży w wieku 12 - 16 lat znajdującej sie na "na rozdrożu" - ze wszystkich środowisk - w sytuacji silnego, postępującego zagrożenia problemami, ale jeszcze nie uwikłanej w działania o charakterze przestępczym.rycerz
fot: "wiosna"
czytaj dalej  prawy


Grupy Wsparcia [WSPARCIE]
 
Program dla rodziców, którzy dowiadują się, że urodzi im się dziecko z wadą, lub że istnieje duże ryzyko okołoporodowe. Nowoczesna diagnostyka prenatalna umożliwia także i to - udzielenie rodzicom wsparcia emocjonalnego jeszcze przed urodzeniem chorego dziecka.


doppler
 fot: Mariusz

czytaj dalej  prawyRodzina Zaprzyjaźniona i Pies [ROZA]

 
Przygotowanie dzieci i opiekunów do stworzenia rodziny zastępczej. Program dla dzieci z Domów Dziecka i kandydatów na rodziców - zakłada wspólne uczestnictwo osób bedących na statusie tzw. "rodziny zaprzyjaźnionej", dziecka i psa w róznych formach zajęć Ośrodka.


kuc17
fot: LD

czytaj dalej  prawy

Program Zooterapia [ZOOT]

Program Wprowadzania Zooterapii.
3 letni program, którego celem jest zebranie, zbadanie i opracowanie materiałów dających podstawę teoretyczną oraz opracowanie danych empirycznych w celu wprowadzeniu zooterapii jako oficjalnej szkoły terapeutycznej, lub uznanej -  opartej na naukowych podstawach - metody w ramach istniejących szkół psychoterapii.

 czarma
fot: LD

czytaj dalej  prawy


Psia Wioska [Dogolandia]

Program budowy wioski zlokalizowanej na obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
Wioska będzie pełnić funkcje "Zielonego Ośrodka" i jednocześnie miejsca zamieszkania dla uczestników PROGRAMU, ośrodka szkolno-treningowego, sportowego i
terapeutycznego.


wiocha
fot: LDstr