program
PROGRAM PROFILAKTYKI  SPOŁECZNEJ
RESOCJALIZACJI  I REWALIDACJI Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT I SPOŁECZNOŚCI NIEFORMALNYCH


str
POMOC!
pomoc


NAPISZ
 DO NAS
email


PROGRAMY

pm
GROT


GTX


GNIEWWSPARCIE
BCHMODSTANDARDROZAZOOTDOGOLANDIA
UCZYMY SIĘFORUM
spotkania
GRUPY WSPARCIA


FORUM
sport
PSIA
WIOSKAHOME 
home
SZKOLENIA, TRENINGI I WARSZTATY


SZKOLENIA i TRENINGI    / już wkrótce! /


PUŁAPKI TERAPEUTY, WYCHOWAWCY i ...
WARSZTATY PROFILAKTYCZNE
(dla rodziców, opiekunów, nauczycieli, wychowawców)

Nieco filozofii.

Misja.
Misją warsztatów jest hasło "po pierwsze zapobiegać".
Jesteśmy przekonani, że większość problemów może być skutecznie rozwiązana zanim jeszcze zaistnieją na dobre.

Wychowanie a edukacja, jednostka a społeczeństwo.
Stoimy zdecydowanie na stanowisku, że wszelkie zabiegi edukacyjne, pedagogiczne, rehabilitacyjne i lecznicze winny koncentrować się kompleksowo na rodzinie i społeczności w którą rodzina jest wpisana, a nie na poszczególnych osobach - w oderwaniu od społecznego otoczenia.

Problemy definicyjne.
Jeśli mówimy o edukacji - mamy na myśli wspomaganie procesu wychowawczego a nie instruktaż wyłącznie techniczny.
Jeśli mówimy o zapobieganiu agresji i nadużyciom, wychodzimy od wizji rodziny jako wspólnoty opartej na miłości i trosce i wszelkie "techniczne" wskazówki uważamy za wtórne.

Metoda.
W pracy warsztatów - główny nacisk kładziemy na sprawy praktyczne i trening zachowań a nie na roztrząsanie rozlicznych teorii.
Istotą pracy jest formuła współuczestnictwa - dzielimy się swoimi doświadczeniami i wspieramy wzajemnie. Rolą prowadzącego jest moderowanie dyskusji i treningu, prezentacja propozycji praktycznych rozwiązań oraz wskazywanie źródeł wiedzy w danym temacie.

Realnie i wirtualnie.
Uzupełnieniem zajęć warsztatowych jest uczestnictwo w platformie internetowej - grupie dyskusyjnej i grupie wsparcia.
Udział w warsztatach daje automatycznie prawo do wsparcia internetowego.


Tematy.

Etyka i standardy w relacjach z dzieckiem, uczniem i podopiecznym.
1. W rodzinie
2. W instytucji (szkoła i inne placówki edukacyjne, placówki opiekuńcze, rehabilitacyjne i lecznicze, organizacje, imprezy etc.).

Nadużycia emocjonalne, fizyczne, seksualne, toksyczne związki, zagrożenie prostytucją i wykolejeniem, sekty i uzależnienia. Definicje, rozpoznanie, objawy, zalecane reakcje.
1. Dzieci.
2. Chłopcy nastolatki.
3. Dziewczęta nastolatki
4. Osoby upośledzone umysłowo.

Jak uświadamiać seksualnie?
1. Dziecko
2. Nastolatka
3. Osobę upośledzoną umysłowo

Jak reagować na zachowania seksualne?
1. Dziecka
2. Nastolatka
3. Osoby upośledzonej umysłowo

Jak powiedzieć o zagrożeniach?
1. Dziecku
2. Nastolatkowi
3. Osobie upośledzonej umysłowo

Jak zapobiegać nadużyciom wobec:
1. Dziecka
2. Nastolatka
3. Osoby upośledzonej umysłowo

Pomoc ofiarom - czyli co zrobić wobec:
1. Dziecka
2. Nastolatka - chłopca
3. Nastolatka - dziewczyny
4. Osoby upośledzonej umysłowoTerminy i warunki.

Warsztaty składają się z cykli:

2 x po 3 godz. spotkanie grupowe + 1 x 1/2 godz. konsultacji indywidualnych.  Uczestnicy dobierani są na bazie indywidualnych rozmów tak, aby mogli uczestniczyć w dostosowanej do swoich potrzeb grupie (np. rodzice ze specyficznymi problemami) jeśli wybiorą taki wariant.

Spotkania grupowe cyklu odbywają się we wtorki i czwartki
w godz: 18,00-21,00

Konsultacje indywidualne do uzgodnienia.


Katowice, Wrocławska 2Po zakończeniu cyklu każdy uczestnik otrzymuje abonament na bezpłatne konsultacje w ramach internetowej grupy dyskusyjnej lub grupy wsparcia.


Zgłoszenia 2006
warsztaty@program.org.pl


powrót  prawy