array
 

 

NSLT - „Narodowa Sieć Leczenia Zaburzeń Regulacji Emocji i Stresu Traumatycznego Dzieci i Młodzieży” powołana została do życia w sierpniu 2010 roku - przez kadrę Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie zgrupowaną w Fundacji „Mederi” oraz członków Stowarzyszenia SOnDiR.


Obecnie, NSLT to unikalny w skali europejskiej zespół specjalistów, który integruje kilkadziesiąt lat własnych doświadczeń klinicznych, nabytych w pracy z często ekstremalnie trudnymi dziećmi w warunkach kraju postkomunistycznego, z bieżącym dostępem do aktualnych badań i publikacji naukowych oraz praktycznych doświadczeń wiodących ośrodków amerykańskich czy europejskich.


NSLT to zespół ludzi, którzy potrafią tę ogromną wiedzę i doświadczenie "przełożyć" na skuteczną pracę z konkretnym dzieckiem i w pełni profesjonalne wsparcie dla opiekunów i specjalistów - "tu i teraz" - w realnych polskich warunkach.


Zestaw rekomendacji merytorycznych, standardów i modeli oddziaływań, opracowany został dla potrzeb pracy z dziećmi i specjalistami przez "PTBT" - Polskie Towarzystwo Badań i Leczenia Traumy i Dysocjacji u Dzieci i Młodzieży.

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com

nslt.pl - choroba sieroca, trauma, agresywne dziecko, dziecko adoptowane, przemoc w szkole, trudne dziecko, psychotraumatologia i dziecko nadpobudliwe