array
 

 

NSLT - „Narodowa Sieć Leczenia Zaburzeń Regulacji Emocji i Stresu Traumatycznego Dzieci i Młodzieży” powołana została do życia w sierpniu 2010 roku - przez kadrę Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie zgrupowaną w Fundacji „Mederi” oraz członków Stowarzyszenia SOnDiR.

Zestaw rekomendacji merytorycznych, standardów i modeli oddziaływań, opracowany został dla potrzeb pracy z dziećmi i specjalistami przez "PTBT" - Polskie Towarzystwo Badań i Leczenia Traumy i Dysocjacji u Dzieci i Młodzieży.


Obecnie (2022), NSLT to unikalny w skali europejskiej zespół specjalistów, który integruje kilkadziesiąt lat własnych doświadczeń klinicznych, z bieżącym dostępem do aktualnych badań i publikacji naukowych oraz praktycznych doświadczeń wiodących ośrodków amerykańskich czy europejskich.

NSLT to zespół ludzi, którzy potrafią tę ogromną wiedzę i doświadczenie "przełożyć" na skuteczną pracę z konkretnymi dziećmi i w pełni profesjonalne wsparcie dla opiekunów i specjalistów - "tu i teraz" - w realnych polskich warunkach.

Aktualna struktura organizacyjna to:

Zespoły terapeutów.

Zintegrowany system edukacji – placówki edukacyjne i edukatorzy działający pod egidą Fundacji EDUCARE.

Zespoły trenerów, instruktorów poszczególnych aktywności, dyscyplin i metod - klub Adventure Racing.

Społeczność terapeutyczna.


 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com

nslt.pl - choroba sieroca, trauma, agresywne dziecko, dziecko adoptowane, przemoc w szkole, trudne dziecko, psychotraumatologia i dziecko nadpobudliwe