Krok po kroku wygląda to tak: Uśmiech

 

1. Zgłoszenie/konsultacja.

Patrz zakładka KONTAKT.

Wysyłasz e-mail, otrzymujesz dwa kwestionariusze, których wypełnienie pomaga Tobie uporządkować informacje o problemach dziecka/dzieci, a nam pozwala poznać ich skalę/zakres/źródła.

Następnie pierwsza konsultacja/spotkanie rodziców/opiekunów (bez dzieci) z koordynatorem NSLT *

 

2. Uczestnictwo w systemie Oddziaływań Terapeutycznych NSLT

A. Warsztaty dla rodziców

Same konkrety. Uczestnictwo w nich pozwoli Ci zrozumieć swoje dziecko (jego reakcje, zachowanie, potrzeby) i dowiesz się, jak sobie radzić w codziennych życiowych realiach.

(tu więcej)

 

B. Proces diagnozy

Potrzeba diagnozy oczywista, ale tu więcej o diagnozie w naszych standardach.

 

C. Konsultacje indywidualne*, superwizje, wspomaganie rozwoju i edukacji

 

D. Włączenie dziecka i rodziny w kompleksowy system oddziaływań terapeutycznych zintegrowany z edukacją

Zobacz algorytm i prezentację, reszty dowiesz się na warsztatach.

 

 

* Konsultacje indywidualne są możliwe na każdym etapie współpracy. Mogą dotyczyć wyłącznie rodziców/opiekunów (tak jest przy pierwszym spotkaniu), mogą też odbywać się wspólnie z dziećmi, lub w dalszym okresie współpracy z samymi dziećmi. Koszt konsultacji to 220-280 zł. (w zależności od czasu trwania i osoby prowadzącej).

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com

nslt.pl - choroba sieroca, trauma, agresywne dziecko, dziecko adoptowane, przemoc w szkole, trudne dziecko, psychotraumatologia i dziecko nadpobudliwe