Krok po kroku wygląda to tak: Uśmiech

 

1. Zgłoszenie/konsultacja.

Patrz zakładka KONTAKT.

Wysyłasz e-mail, otrzymujesz dwa kwestionariusze, których wypełnienie pomaga Tobie uporządkować informacje o problemach dziecka/dzieci, a nam pozwala poznać ich skalę/zakres/źródła.

Następnie pierwsza konsultacja/spotkanie rodziców/opiekunów (bez dzieci) z koordynatorem NSLT *

 

2. Uczestnictwo w systemie Oddziaływań Terapeutycznych NSLT

A. Warsztaty dla rodziców

Same konkrety. Uczestnictwo w nich pozwoli Ci zrozumieć swoje dziecko (jego reakcje, zachowanie, potrzeby) i dowiesz się, jak sobie radzić w codziennych życiowych realiach.

(tu więcej)

 

B. Proces diagnozy

Potrzeba diagnozy oczywista, ale tu więcej o diagnozie w naszych standardach.

 

C. Konsultacje indywidualne*, superwizje, wspomaganie rozwoju i edukacji

 

D. Włączenie dziecka i rodziny w kompleksowy system oddziaływań terapeutycznych zintegrowany z edukacją:

1. Przeczytaj artykuł "Model oddziaływań terapeutycznych (...)
" Zobacz algorytm i prezentację.

2. Odwiedź stronę Naszego Liceum. Ważne - pełna integracja terapii z edukacją odbywa się u nas na poziomie szkoły średniej. Jednak system obejmuje także dzieci na poziomie szkoły podstawowej. 

3. Dobrze przemyśl swoją motywację i gotowość do aktywnego uczestniczenia w procesie oddziaływań. Przeanalizuj swoje możliwości logistyczne/organizacyjne i finansowe.
- Nasze zajęcia obejmują od kilku do kilkunastu godzin aktywności tygodniowo (ustalane indywidualnie w zależności od skali potrzeb dziecka). Obejmują także wyjazdy w gronie społeczności terapeutycznej.
W wypadku młodszych dzieci większość aktywności odbywa się wspólnie z rodzicami.
- Koszty uczestnictwa są zryczałtowane i w skali miesiąca wynoszą 850 złotych w wypadku jednego dziecka i odpowiednio 50% tej kwoty dla kolejnego/kolejnych. Dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, możliwe jest rozliczenie kosztów specjalistycznej terapii w ramach subwencji oświatowej - po uzyskaniu stosownego orzeczenia. 

 

* Konsultacje indywidualne są możliwe na każdym etapie współpracy. Mogą dotyczyć wyłącznie rodziców/opiekunów (tak jest przy pierwszym spotkaniu), mogą też odbywać się wspólnie z dziećmi, lub w dalszym okresie współpracy z samymi dziećmi. Koszt konsultacji to 220-280 zł. (w zależności od czasu trwania i osoby prowadzącej).

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com

nslt.pl - choroba sieroca, trauma, agresywne dziecko, dziecko adoptowane, przemoc w szkole, trudne dziecko, psychotraumatologia i dziecko nadpobudliwe