Witamy w kolejnej (2023 -2024) edycji szkolenia konsultantów i koordynatorów NSLT Uśmiech

 

Podobnie jak w latach ubiegłych, będzie to pracowity, ale i fascynujący czas dla kandydatów. Pojawiła się nowa wiedza, metody pracy, nowe doświadczenia w tym niezwykłe i nieprzewidywalne, związane z epidemią COVID-19 i wojną.

 

Jak przebiega szkolenie?

Podążamy za dzieckiem.

Twoim realnym pacjentem/klientem, podopiecznym lub dzieckiem "wyobrażonym"... "typowym" ... może to się zmieniać w trakcie szkolenia ... (pod oczywistym warunkiem przestrzegania zasad etycznych)

... to Twoja decyzja jaki wariant wybierzesz.


Działamy tak, jakbyś był/a już konsultantem/koordynatorem oddziaływań terapeutycznych (pod stałą opieką prowadzących szkolenie).

Poznajesz poszczególne elementy i fazy pracy i wprowadzasz je w życie. Krok po kroku. W miarę własnych, nabywanych w trakcie szkolenia  kompetencji, nigdy ich nie wyprzedzając.

Równolegle - co oczywiste - pracujesz nad własnym rozwojem, nie tylko merytorycznym ale i somatycznym, emocjonalnym czy społecznym.

Przyjrzyj się bliżej podstawowemu algorytmowi pracy:

 


 

Już od początku szkolenia, jesteś w roli "adwokata" dziecka, jego przewodnika, czy jak powiemy - koregulatora/koordynatora w procesie systemowych oddziaływan terapeutycznych (trauma treatment).

Wyjaśnijmy więcej:


 


 

 

A wszystko układa się w ściśle do siebie pasujące "puzzle":

 

 

 

I tak, na wstępie, dowiesz sie jak zdefiniować poziom bezpieczeństwa (obiektywnego i poczucia bezpieczeństwa) w kluczowych środowiskach dziecka - w domu, rodzinie, szkole, środowisku rówieśniczym. Jakie wskaźniki/kryteria są tu kluczowe. Jakimi narzędziami to zbadać.

Jak zmienić środowisko pozabezpieczne (zagrażające, stresujące) w bezpieczne. I co zrobić, gdy okaże się to niewykonalne.

 

Kolejno - klucz startowy do oddziaływań i terapii - diagnoza.

Będziesz mieć dostęp do kilkunastu specyficznych/kierunkowych narzędzi diagnostycznych i nauczysz się je stosować.

Te narzędzia, to nie jedynie kwestionariusze, testy czy arkusze obserwacji i strukturalizowanego wywiadu. To także narzędzia, dzięki którym poznasz fizjologiczny stan dziecka i dynamikę zmian w jego organizmie. Także takie w których diagnozować będziesz "sobą".

Kluczową wiedzą, na tym etapie jest wiedza, zrozumienie i identyfikowanie dysocjacji - we wszelkich postaciach i sferach. Od percepcji, poprzez motorykę, pamięć, świadomość, emocje, aż po tożsamość (w tym dysocjację strukturalną).

Efektem Twoich działań będzie stworzenie obszernego i precyzyjnego, przy czym dynamicznego, profilu somatyczno-psychologicznego dziecka. Także na tak wyrafinowanym i unikalnym poziomie, jakim jest analiza "behawioralnych markerów" bilansu neurohormonalnego - wzajemnych sprzężeń i dynamiki poziomu adreneliny, noradrenaliny, kortyzolu, DHEA, oxytocyny, serotoniny, endogennych opiatów i innych.

 

W fazie bezpośrednich oddziaływań (tu pamiętaj, że diagnoza też jest oddziaływaniem terapeutycznym), domeną, bez której niewiele zdziałasz, jest szeroko rozumiana sfera przywiązania. To może być więź (budowa/odbudowa) Twojego pacjenta z mamą, tatą, bliskimi. Może być także przywiązanie pomiędzy Tobą, a podopiecznym.

Będziesz mieć tu dostęp do całego zbioru, nie tylko metod czy technik generujących czy wzmacniajacych przywiązanie, ale i do swoistej biblioteki publikacji, utworów czy innych narzędzi.

I rzecz jasna nauczysz się, jak adekwatnie i skutecznie się tymi narzędziami posługiwać.

 

I teraz już tylko krok do AUTOREGULACJI.

I jak powyżej - nauczysz się jakie narzędzia z biblioteki poligonu regulacji trzeba stosować - indywidualnie dla każdego dziecka (a jest to bogactwo setek metod, technik, ćwiczeń) - żeby jego organizm zaczął działać w sposób skoordynowany i zintegrowany. A to jest podstawą do dalszej pracy - np poznawczej. I także podstawą, do poznawczego przetwarzania doświadczeń traumatycznych.

Tu możesz sam/a stosować te narzędzia, a możesz nauczyć ich stosowania innych - rodziców, nauczycieli, trenerów. Ale to Ty będziesz potrafił/a tak je dobrać, żeby było to skuteczne.

Z pewnością domyślasz się, że ten etap to także praca nad Twoją regulacją. Nie możesz dostroić się do dziecka, jeśli sam/a nie jesteś uregulowany/a. Nie możesz uregulować/ukoić go sobą. I nie możesz także, skutecznie zastosować pozornie "sterylnych", obiektywnie skutecznych technik.

W skrócie - nie nauczysz dziecka oddychać, jeśli sam/a nie potrafisz prawidłowo oddychać.

 

..............................................................................................................................................................................................................................................


Po zakończeniu tego szkolenia - poradzisz sobie z każdym dzieckiem, którego kluczowym problemem są zaburzenia posttraumatyczne - w tym trauma rozwojowa - czy to we własnej praktyce, życiu, czy w roli koordynatora wszelkich oddziaływań wobec dziecka.

 

Wartością dodaną będzie z pewnością własny rozwój i wyeliminowanie z Twojego życia takich pojęć jak wypalenie zawodowe, wtórna traumatyzacja i podobne.


W trakcie całego szkolenia masz zapewniony dostęp tak do bieżącej superwizji, doświadczania autoterapii (jako elementu szkolenia), jak i wsparcia grupowego ew. własnej terapii.

Masz także prawo uczestniczenia w wyjazdach studyjnych, praktykach, eventach - Twoje możliwości logistyczne wyznaczą zakres tego uczestnictwa.

 

W trakcie szkolenia, używamy w dużym zakresie narzędzi technologicznych, dzięki którym możliwy jest stały kontakt - indywidualnie, zbiorowo, wymiana plików, współredagowanie i korekta, telekonferencje, internetowa grupa dyskusyjna i grupa wsparcia.

 

Po zakończeniu szkolenia, otrzymasz unikalny CERTYFIKAT konsultanta NSLT ©

 

Szczegółowe informacje i zgłoszenia indywidualnie:

(Jeżeli do tej pory nie współpracowaliśmy ściślej - napisz kilka słów o sobie)

Leszek Drozdowski, koordynator krajowy NSLT

@:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

W odpowiedzi otrzymasz:

1. Aktualne informacje organizacyjne, techniczne i finansowe nt szkolenia.

2. Obszerne opracowanie (artykuł) opisujące przebieg/system oddziaływań terapeutycznych.*


*Jeśli jeszcze nie otrzymałeś/aś go w ramach subskrypcji NEWSLETTERA NSLT

 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

Być może powinieneś/powinnaś wiedzieć, że odbycie tego szkolenia, to warunek wstępny do ew. udziału w przyszłości w szkoleniu:

Terapeuta "Somatyczno- Poznawczej Terapii Traumy i Dysocjacji" ©

 

 

 


 

Powodzenia!

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com

nslt.pl - choroba sieroca, trauma, agresywne dziecko, dziecko adoptowane, przemoc w szkole, trudne dziecko, psychotraumatologia i dziecko nadpobudliwe