array
 

 

Polityka szkoleniowa NSLT:


1. Powszechna edukacja specjalistów, rodziców, opiekunów oraz innych osób zaangażowanych w funkcjonowanie systemu opieki nad dzieckiem i rodziną. Wspieranie rozwoju zawodowego kadry naukowej 
i studentów.

2. Upowszechnienie systemu standardów, dobrych praktyk i rekomendacji dla wszelkich instytucji zajmujących się pracą z dzieckiem i rodziną.

 

(Kryteria: Stopień 2. - Profesjonalista tworzący środowisko około terapeutyczne:

Rozumie wpływ traumy na zachowanie dziecka, jego rozwój i relacje z otoczeniem. 
Współuczestniczy - na bazie rozumienia mechanizmów i strategii – w planowaniu i organizacji planu pracy dla dziecka i rodziny. Rozumie i kontroluje swoją rolę w procesie odpowiedzi na traumę (stres zawodowy etc). Umie dostosować system interwencji do poziomu rozwojowego dziecka, kultury i poziomu otoczenia.

W relacji z dzieckiem potrafi:
Zapewnić maksimum bezpieczeństwa.
Wspomagać dziecko w redukcji przytłaczających przeżyć.
Wspomagać dziecko w rozumieniu doświadczenia traumy i jego wpływu na bieżące doświadczenia.)

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com

nslt.pl - choroba sieroca, trauma, agresywne dziecko, dziecko adoptowane, przemoc w szkole, trudne dziecko, psychotraumatologia i dziecko nadpobudliwe