Zapraszamy Państwa do udziału w programie edukacyjnym

 

Dziecko z zaburzoną regulacją i dziecko po traumie w środowisku*

 

Programem objęte są instytucje i placówki, które w swojej pracy skoncentrowały się na dzieciach i młodzieży. Program jest KIERUNKOWY, a więc adekwatnie dostosowany do potrzeb poszczególnych odbiorców. Aktualnie prowadzimy szkolenia dla:

 

1. Placówek i organizacji sportowych – trenerzy, instruktorzy, animatorzy i inni.

2. Placówek opiekuńczo-wychowawczych i pokrewnych (MOS, MOW, OSW, Ogniska, świetlice, rodziny zastępcze itp.) - wychowawcy, opiekunowie, personel psychologiczno-pedagogiczny, instruktorzy, terapeuci i inni specjaliści.

3. Instytucji Pomocy Społecznej – pracownicy socjalni, asystenci rodziny, koordynatorzy rodzin zastępczych, psycholodzy, pedagodzy, terapeuci i inni specjaliści.

4. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych – psycholodzy, pedagodzy, lekarze i inni specjaliści, członkowie Zespołów Orzekających.

5. Ośrodków Adopcyjno-Opiekuńczych – psycholodzy, pedagodzy, edukatorzy i inni specjaliści.

6. Innych instytucji – po uzgodnieniu.

 

 

Zawartość merytoryczna aktualnego (2023) Programu:

 

A – Podstawy

1. Autoregulacja – klucz do rozumienia dynamiki rozwoju i funkcjonalności układu nerwowego.

2. Przywiązanie jako fundament regulacji.

3. Dynamika autoregulacji w osi pobudzenie/”zamrożenie”. Dysocjacja podstawowym mechanizmem obronnym dziecka w sytuacji traumatycznej.

4. Biomedyczne i psychologiczne następstwa traumy.

- Fizjologia, percepcja i motoryka.

- Emocje

- Pamięć i świadomość.

- Tożsamość i relacje.


B – Pomoc dziecku, „prowadzenie dziecka” w codziennej praktyce

1. Standardy pracy, koordynacja oddziaływań, zajęcia i ćwiczenia - kluczowe zalecenia.

2. Metody i techniki pracy (w poszczególnych placówkach, ośrodkach, środowiskach)

 

C - Z pozycji specjalisty/opiekuna

 

1. Co się dzieje w naszym organizmie? Somatyczny i emocjonalny „odbiór” pracy/relacji z dzieckiem u opiekuna i specjalisty.

2. Profilaktyka stresu zawodowego.


* Program uwzględnia zagadnienia niezbędne w pracy z dziećmi i rodzinami, których dotknęły tak medyczne, jak i psychologiczne skutki epidemii COVID-19, a od kwietnia b.r. także kompleks oddziaływań wobec traumy wojennej i zagrożeń związanych z tzw. wtórną traumatyzacją.

 

Informacje techniczne i organizacyjne

 

Warsztaty edukacyjne odbywają się w małych grupach (ok 12 osób) i są organizowane cyklicznie w Warszawie (po ew. uzgodnieniu w innych miejscowościach).

 

W wersji podstawowej:

Trwają 4 godziny. Organizowane są w piątki lub soboty. Koszt uczestnictwa to 400 zł. Wszyscy uczestnicy otrzymują certyfikat (udziału w warsztatach) oraz materiały dydaktyczne.

 

W wersji specjalistycznej:

Trwają 8 godzin w cyklach jedno, lub dwudniowych (2x8 h). Organizowane są w weekendy (lub od piątku). Koszt uczestnictwa to 600 zł. za cykl jednodniowy, lub 900zł. za (cały) dwudniowy. Dla uczestników dotychczasowych szkoleń/warsztatów/konferencji, organizowanych przez NSLT w okresie ostatnich 11 lat, obowiązuje zniżka 30%.

Zakres merytoryczny obu cykli jest podobny. Cykl dwudniowy zawiera natomiast dużą liczbę ćwiczeń i pokazów praktycznych, ma charakter zdecydowanie interakcyjny z rozbudowaną częścią „B” i „C”.


Wszyscy uczestnicy otrzymują certyfikat (udziału w specjalistycznym szkoleniu) i materiały edukacyjne.

 

Warsztaty odbywają się w salach szkoleniowych przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie (przy nietypowej liczbie uczestników ew. w innej lokalizacji).

Na miejscu hotel/zaplecze gastronomiczne o bardzo umiarkowanych cenach.

 

Zgłoszenia:

 

Zgłoszenie uczestnictwa dokonujemy pocztą elektroniczną (na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. )  -  zobacz też zakładka KONTAKT

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com

nslt.pl - choroba sieroca, trauma, agresywne dziecko, dziecko adoptowane, przemoc w szkole, trudne dziecko, psychotraumatologia i dziecko nadpobudliwe