Misja


Rozwijanie zintegrowanego systemu edukacji, rozwoju i terapii  dla dzieci z doświadczeniami traumy, problemami w regulacji emocji, oraz dzieci z tzw. "nieharmonijnym rozwojem"*.


Wizja

A. Edukacja specjalistów, rodziców, opiekunów oraz innych osób zaangażowanych w funkcjonowanie systemu opieki nad dzieckiem i rodziną oraz systemu edukacji. Wspieranie rozwoju zawodowego kadry naukowej i studentów.


B. Rozwijanie systemu dostępnych usług w zakresie edukacji, sportu, profilaktyki społecznej i terapii. Wspomaganie społeczności lokalnych.


C. Upowszechnienie standardów, dobrych praktyk i rekomendacji dla wszelkich instytucji zajmujących się pracą z dzieckiem i rodziną.


* Cykl rozwojowy dziecka w którym niektóre obszary wykazują deficyty i opóźnienia, a inne rozwój przyspieszony (w tym dzieci o wybitnych zdolnościach, doświadczające jednocześnie trudności społecznych).

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com

nslt.pl - choroba sieroca, trauma, agresywne dziecko, dziecko adoptowane, przemoc w szkole, trudne dziecko, psychotraumatologia i dziecko nadpobudliwe