NSLT powstała w odpowiedzi na poważny problem społeczny. W ostatnich latach w obszarze szeroko rozumianej opieki, wychowania i edukacji, narasta zarówno u dzieci jak i młodzieży skala problemów, które we współczesnej nomenklaturze określa się jako "zaburzenia regulacji emocji" i "zaburzenia posttraumatyczne".


W wielu polskich rodzinach, we wszystkich szkołach czy w innych placówkach, spotykamy dzieci, które sprawiają ogromne problemy i nie poddają się tradycyjnym oddziaływaniom edukacyjnym, wychowawczym i terapeutycznym.


Epidemia Covid-19 spowodowała wzrost skali zagrożeń, a następstwa izolacji nie znikły "automatycznie" po powrocie dzieci do szkół.

 

Wreszcie ostatni rok - napaść Rosji na Ukrainę. Kilkaset tysięcy ukraińskich dzieci z wojennym traumatycznym "bagażem", znalazło się w Polsce. Zagrożone wojenną traumą stały się też "automatycznie" polskie dzieci zwłaszcza te, które stykają się na co dzień z dziećmi z Ukrainy w szkołach czy w domach.


Trzeba jasno powiedzieć:

Przez najbliższe lata, upowszechnienie wiedzy na temat dynamiki zaburzeń posttraumatycznych, będzie dla bezpieczeństwa w Polsce i poczucia bezpieczeństwa u dzieci i dorosłych - elementem kluczowym.

 

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com

nslt.pl - choroba sieroca, trauma, agresywne dziecko, dziecko adoptowane, przemoc w szkole, trudne dziecko, psychotraumatologia i dziecko nadpobudliwe