array
 

Misja


Zapewnienie dostępu do odpowiedniej jakości efektywnych usług zorientowanych na usuwanie zagrożeń oraz leczenie zaburzeń regulacji emocji i stresu traumatycznego dzieci i młodzieży.


Wizja

A. Trójstopniowa edukacja specjalistów, rodziców, opiekunów oraz innych osób zaangażowanych
w funkcjonowanie systemu opieki nad dzieckiem i rodziną. Wspieranie rozwoju zawodowego kadry naukowej
i studentów.


B. Stworzenie systemu dostępnych usług (dla dzieci, młodzieży i ich rodzin) o charakterze medycznym
i środowiskowym (w tym pomocy psychologicznej) na obszarze poszczególnych powiatów, gmin i miast. Powołanie sieci punktów konsultacyjnych opartych o partnerstwo z instytucjami samorządowymi i organizacjami
- oświatowymi, służbą zdrowia, pomocą społeczną, instytucjami wymiaru sprawiedliwości i ochrony porządku publicznego - współpracujących z ośrodkami specjalistycznymi w Polsce i zagranicą.


C. Upowszechnienie systemu standardów, dobrych praktyk i rekomendacji dla wszelkich instytucji zajmujących się pracą z dzieckiem i rodziną.

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com

nslt.pl - choroba sieroca, trauma, agresywne dziecko, dziecko adoptowane, przemoc w szkole, trudne dziecko, psychotraumatologia i dziecko nadpobudliwe