Koordynatorzy Sieci NSLT


Koordynatorzy krajowi:Leszek Drozdowski

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego - Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, specjalizacja psychologiczna. Koordynator i twórca strategii społecznych, programów oraz standardów. Zorganizował i zrealizował projekty szkoleniowe, badawcze, terapeutyczne i edukacyjne w kilkudziesięciu powiatach. Ekspert samorządowy, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, oraz organizacji pozarządowych. Autor publikacji z zakresu pracy z dzieckiem i rodziną,  metod pracy systemowej-interdyscyplinarnej, narzędzi, metod diagnozy oraz programów terapii zaburzeń posttraumatycznych u dzieci i młodzieży. Autor i propagator modelu oddziaływań terapeutyczno-edukacyjnych wobec dzieci z problemami w regulacji emocji i dzieci ze spektrum „nieharmonijnego rozwoju”. Wykładowca na kilkudziesięciu konferencjach naukowych i szkoleniowych, oraz w ośrodkach akademickich. Stały dostęp do publikacji i kontakt z wiodącymi ośrodkami amerykańskimi i europejskimi. Terapeuta, trener, moderator w placówkach, rodzinach zastępczych i adopcyjnych. Własna praktyka kliniczna, działalność edukacyjna i naukowa w Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Warszawie. Współtwórca kilku organizacji pozarządowych. Przewodniczący Rady Fundacji EDUCARE.

 

 

Ewa Harasimowicz

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, specjalizacja psychologia kliniczna. Pracuje w Ośrodku „Dom” dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Od 2008 roku jest członkiem Zespołu Pomocy Poszkodowanym w wypadkach lotniczych, działającego w ramach Struktur Kryzysowych PLL LOT. Uczestniczka szkolenia z zakresu międzynarodowych standardów kompleksowej metody wsparcia psychologicznego CISM – Critical Incident Stress Management. Ukończyła szkolenie na Terapeutę Traumy i Dysocjacji Dzieci i Młodzieży (wg modelu NSLT) oraz Somatic Experiencing® (SE) – metody leczenia traumy wg. dr P.A. Levine'a.

 

 

 

Koordynatorzy zagraniczni:

 

Hanna Dufner - niemiecka i angielska strefa językowa.


Nauczycielka, doradca psychotraumatolog, specjalista pedagog-psychotraumatolog, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego – Wydziału Pedagogiki i Psychologii w Katowicach, Steinbeis-Hochschule Berlin oraz Schweizer Institut für Psychotraumatologie w Winterthur. Praktyk Somatic Experiencing® (SE) – metody leczenia traumy wg. dr P.A. Levine'a (SE-ID CH-579), czlonek stowarzyszenia SE-Schweiz. Od 2006 roku związana z rodzinną opieką zastępczą, szczególnie zainteresowana problematyką terapii zaburzeń posttraumatycznych u dzieci oraz dynamiki procesów wychowawczych w rodzinach adopcyjnych. Tłumaczka literatury fachowej i autorka publikacji z zakresu pracy ze straumatyzowanym dzieckiem w rodzinie. Posiadająca stały dostęp do niemiecko i angielskojęzycznych szkoleń i publikacji z tej dziedziny. Uczestniczka międzynarodowych programow szkoleniowych organizowanych m. in. przez Polarity Bildungszentrum AG, Zentrum für Innere Ökologie AG w Zurychu, NCTSN w USA i innych.

 

Magdalena Hulu Mazurska – - Skandynawia

Magister biologii (Uniwerystet Szczeciński) oraz magister języków słowiańskich (Uniwersytet w Uppsalii). Pracująca ze szwedzką młodzieżą w wieku licealnym. Nauczyciel biologii, chemii i przyrody.  Rozwijająca aktywnie swoje umiejętności pedagogiczne na różnego typu kursach i szkoleniach organizowanych w Szwecji.
W latach 2003-2007 sekretarz i tłumacz organizacji Polenprojektet, wspierającej polskie domy dziecka poprzez działalność rodzin opiekunów w Szwecji.
Szczególnie zainteresowana metodami nauczania dzieci z zaburzeniami posttraumatycznymi.

 


 


 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com

nslt.pl - choroba sieroca, trauma, agresywne dziecko, dziecko adoptowane, przemoc w szkole, trudne dziecko, psychotraumatologia i dziecko nadpobudliwe