Koordynatorzy Sieci NSLT


Koordynatorzy krajowi:Koordynator medyczny - Joanna Cielecka-Kuszyk

doktor nauk medycznych, pediatra, patomorfolog, wieloletni pracownik Telefonu Zaufania dla Osób z Problemem Alkoholowym, ukończone Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, realizatorka programu przeciwdziałania przemocy w warszawskich dzielnicach, twórca autorskich programów profilaktycznych i wczesnej interwencji dla przedszkoli, żłobków oraz programów środowiskowych, od 7 lat organizuje konferencje naukowe dotyczące obszaru przemocy, konsultantka i prowadząca grupę umiejętności wychowawczych w Ośrodku dla Ofiar Przemocy „Dom”. Szczególne zainteresowania dotyczą przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i interdyscyplinarnej współpracy pracowników ochrony zdrowia z przychodni i szpitali.
Aktualnie pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
W 2003 roku założyła Fundację Mederi i od tej pory jest prezesem zarządu tej fundacji.


Koordynatorzy środowiskowi i psychologiczni:

Leszek Drozdowski

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego - Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Koordynator i twórca strategii społecznych, programów oraz standardów. Zorganizował i zrealizował projekty szkoleniowe, badawcze, terapeutyczne w kilkudziesięciu powiatach. Ekspert samorządowy, w NGO i w projektach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Autor publikacji z zakresu pracy z dzieckiem i rodziną,  metod pracy systemowej-interdyscyplinarnej, narzędzi, metod diagnozy i programów terapii zaburzeń regulacji emocji i posttraumatycznych dzieci i młodzieży, wykładowca na kilkudziesięciu konferencjach naukowych i szkoleniowych oraz w ośrodkach akademickich.
Stały dostęp do publikacji i kontakt z wiodącymi ośrodkami amerykańskimi i europejskimi z tej dziedziny. Uczestnik programu szkoleniowego NCTSN (National Child Traumatic Stress Network). Terapeuta, trener, moderator w placówkach, rodzinach zastępczych i adopcyjnych. Własna praktyka kliniczna i działalność naukowa w Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Warszawie. Współtwórca i członek kilku organizacji pozarządowych. Szef Stowarzyszeń SOnDiR i PTBT (Polskie Towarzystwo Badań i Leczenia Traumy i Dysocjacji u Dzieci i Młodzieży). Autor modelu Somatyczno Poznawczej Terapii Traumy i Dysocjacji.

Ewa Harasimowicz

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, specjalizacja psychologia kliniczna. Pracuje w Ośrodku „Dom” dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Od 2008 roku jest członkiem Zespołu Pomocy Poszkodowanym w wypadkach lotniczych, działającego w ramach Struktur Kryzysowych PLL LOT. Uczestniczka szkolenia z zakresu międzynarodowych standardów kompleksowej metody wsparcia psychologicznego CISM – Critical Incident Stress Management. Uczestniczka szkolenia na Terapeutę Traumy i Dysocjacji Dzieci i Młodzieży (wg modelu NSLT) oraz Somatic Experiencing® (SE) – metody leczenia traumy wg. dr P.A. Levine'a.


 

 

Koordynatorzy zagraniczni:

 

Hanna Dufner - niemiecka i angielska strefa językowa.


Nauczycielka, doradca psychotraumatolog, specjalista pedagog-psychotraumatolog, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego – Wydziału Pedagogiki i Psychologii w Katowicach, Steinbeis-Hochschule Berlin oraz Schweizer Institut für Psychotraumatologie w Winterthur. Praktyk Somatic Experiencing® (SE) – metody leczenia traumy wg. dr P.A. Levine'a (SE-ID CH-579), czlonek stowarzyszenia SE-Schweiz. Od 2006 roku związana z rodzinną opieką zastępczą, szczególnie zainteresowana problematyką terapii zaburzeń posttraumatycznych u dzieci oraz dynamiki procesów wychowawczych w rodzinach adopcyjnych. Tłumaczka literatury fachowej i autorka publikacji z zakresu pracy ze straumatyzowanym dzieckiem w rodzinie. Posiadająca stały dostęp do niemiecko i angielskojęzycznych szkoleń i publikacji z tej dziedziny. Uczestniczka międzynarodowych programow szkoleniowych organizowanych m. in. przez Polarity Bildungszentrum AG, Zentrum für Innere Ökologie AG w Zurychu, NCTSN w USA i innych.

 

Magdalena Hulu Mazurska – - Skandynawia

Magister biologii (Uniwerystet Szczeciński) oraz magister języków słowiańskich (Uniwersytet w Uppsalii). Pracująca ze szwedzką młodzieżą w wieku licealnym. Nauczyciel biologii, chemii i przyrody.  Rozwijająca aktywnie swoje umiejętności pedagogiczne na różnego typu kursach i szkoleniach organizowanych w Szwecji.
W latach 2003-2007 sekretarz i tłumacz organizacji Polenprojektet, wspierającej polskie domy dziecka poprzez działalność rodzin opiekunów w Szwecji.
Szczególnie zainteresowana metodami nauczania dzieci z zaburzeniami posttraumatycznymi.

 


 


 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com

nslt.pl - choroba sieroca, trauma, agresywne dziecko, dziecko adoptowane, przemoc w szkole, trudne dziecko, psychotraumatologia i dziecko nadpobudliwe