Model NSLT to zestaw wszechstronnych, kompleksowych oddziaływań medycznych, psychologicznych oraz środowiskowych wobec dziecka i jego rodziny.


Kluczowe standardy:


1. Zapewnienie bezpieczeństwa na każdym poziomie - od fizycznego po emocjonalne.

2. Fazowy charakter wszelkich oddziaływań, dostosowany indywidualnie do zasobów, potrzeb i deficytów dziecka oraz umożliwiający "krok po kroku" ochronę zdrowia, stabilizację otoczenia i ustanowienie prawidłowych relacji z opiekunem, zdobycie kompetencji autoregulacyjnych i następnie rozwojowych.

 

Praca z dzieckiem metodą NSLT integruje oddziaływania medyczne, psychologiczne, opiekuńczo-wychowawcze, edukacyjne, prawne, sportowe, rekreacyjne, artystyczne i inne.

 

Logikę oddziaływań modelem i metodą NSLT przedstawia poniższy diagram.

(na podstawie "modelu ekologicznego" Urie Bronfenbrennera)

 

 

Model i Metoda NSLT to efekt kilkudziesięciu lat doświadczeń pracy członków naszego Zespołu z dziećmi o często ekstremalnych doświadczeniach i problemach. Podobnie jak koledzy z USA i innych krajów, nauczyliśmy się, że w wypadku kompleksowych zaburzeń posttraumatycznych jakiekolwiek działania cząstkowe, nie uwzględniające tak stanu zdrowia dziecka jak i jego otoczenia - uwarunkowań kulturowych, rodzinnych, rówieśniczych czy edukacyjnych, są całkowicie nieskuteczne.

 

Integrujemy dorobek kluczowych światowych ośrodków naukowych i klinicystów z własnym doświadczeniem i aktualnymi warunkami w Polsce.

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com

nslt.pl - choroba sieroca, trauma, agresywne dziecko, dziecko adoptowane, przemoc w szkole, trudne dziecko, psychotraumatologia i dziecko nadpobudliwe