Warsztaty profilowane

 

Szkolenie w formie warsztatów profilowanych to unikalna propozycja, która łączy edukację z elementami konsultacji i superwizji. Tego rodzaju model szkolenia, jest efektem dotychczasowych doświadczeń naszego Zespołu.

Osiągnięcie skuteczności w trudnej i szerzej nie znanej w Polsce dziedzinie, jaką jest sfera zaburzeń posttraumatycznych w tym zwłaszcza dysocjacji, jest najłatwiejsze wtedy, gdy odnosi się bezpośrednio do konkretnych problemów z codziennej pracy. Niebagatelnym czynnikiem jest także optymalizacja ekonomiczna. Koszty podobnego szkolenia i oddzielnie prowadzonych konsultacji, byłyby o wiele wyższe, a efekty niekoniecznie lepsze (wpływ dynamiki grupy).

 

 

Dla kogo szkolenie? Grupa docelowa dla warsztatów profilowanych.

 

Oferta przeznaczona jest dla wszystkich specjalistów pracujących w systemie opieki nad dzieckiem i rodziną. Dla psychologów i pedagogów, nauczycieli, opiekunów i wychowawców, pracowników socjalnych, asystentów rodzin i koordynatorów pieczy zastępczej, trenerów, wreszcie sędziów i kuratorów oraz policjantów. Niezwykle ważną grupa docelową są lekarze, pielęgniarki i inni specjaliści opieki zdrowotnej - terapeuci, instruktorzy i inne osoby.

 


Skrócony opis metody.

 

Szkolenie składa się z dwóch (lub trzech)* etapów:

 

1. Organizacji grupy warsztatowej.

 

A. Ustalenia składy grupy/grup. Grupa może liczyć max. 20 osób. Profil zawodowy jak wyżej. Grupy mogą być jednorodne ale, równie skuteczne efekty uzyska się tworząc grupy interdyscyplinarne.

B. Przygotowania przez uczestników dokumentacji dotyczącej konkretnego „prowadzonego” przez siebie dziecka. Przez przygotowanie dokumentacji rozumiemy rzetelne i obszerne wypełnienie używanego przez nas tzw. „wstępnego formularza kontaktu”. Jest to narzędzie, które zostało pozytywnie zweryfikowane w pracy z setkami pacjentów. Na podstawie otrzymanych od uczestników kwestionariuszy formułujemy profil szkolenia. Profil ten dostosowany jest do potrzeb uczestników w taki sposób, że odnosi się bezpośrednio do zawartych w dokumentacji problemów.

 

2. Warsztatów.

 

A. Części podstawowej. Zakres merytoryczny tej części to każdorazowo:

„Neurobiologiczne mechanizmy zmian strukturalnych i funkcjonalnych w organizmie dziecka po doświadczeniu traumy oraz biomedyczne i psychologiczne następstwa traumy.”

„Model oraz standardy diagnozy i oddziaływań, wobec posttraumatycznych zmian i zaburzeń rozwojowych u dzieci i młodzieży.”


 

B. Części prezentacyjnej. W tej części prezentujemy profil szkolenia odnosząc zagadnienia teoretyczne do zawartości dokumentacji dotyczącej konkretnych „przypadków”.

 

C. Części diagnostyczno-konsultacyjnej, gdzie formułujemy rodzaj wstępnej diagnozy i pokazujemy optymalne zalecenia/rekomendacje do pracy z poszczególnymi dziećmi (grupami profilowanymi), odnosząc się nie tylko do praktyki, ale również do podstaw teoretycznych (w tym konkretnych źródeł naukowych). To niezwykle istotny dla uczestników element, przydatny w dalszej pracy z dzieckiem.

 

Organizacja i finanse.

 

Czas trwania szkolenia to 2 x po 8 godzin dydaktycznych (5 + 3 / 8). Zakładamy, że szkolenie trwa 2 dni, jednak w wyjątkowych wypadkach (specjalna organizacja) możliwe jest przeprowadzenie szkolenia w formie 10-12 godzinnego „maratonu”.

Szkolenie prowadzą specjaliści NSLT. Prowadzący to każdorazowo osoby z kilkunastoletnim stażem pracy z dziećmi po traumie i doświadczeniem dydaktycznym oraz doskonałą znajomością aktualnych (realnych) polskich uwarunkowań systemowych. Koszt szkolenia to 3600 zł./1 grupę.

Koszty kateringu, obsługę sali szkoleniowej etc. pokrywa zamawiający szkolenie.

Koszty profilowanych materiałów dydaktycznych w formacie elektronicznym pdf, pokrywa NSLT. Materiały można powielać i rozpowszechniać w obrębie instytucji zamawiającej bez ograniczeń.

 

* W wypadku, gdy organizatorowi szkolenia/zamawiającemu zależy na promocji tematyki leczenia zaburzeń postraumatycznych w swoim regionie, możliwe jest zorganizowanie w ramach umowy, specjalnej konferencji prezentującej model diagnozy i oddziaływań NSLT. W takim wypadku organizujemy szkolenie w formie dwudniowego cyklu edukacyjnego. Szczegóły każdorazowo do uzgodnienia.


Zgłoszenia:

 

Zgłoszenie uczestnictwa dokonujemy pocztą elektroniczną (na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. )  -  zobacz też zakładka KONTAKT

 

Trauma Systems Therapy (Saxe, Ellis, Kaplow 2007)
 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com

nslt.pl - choroba sieroca, trauma, agresywne dziecko, dziecko adoptowane, przemoc w szkole, trudne dziecko, psychotraumatologia i dziecko nadpobudliwe