Model i Program jaki stworzyliśmy w ramach NSLT są w pełni systemowe. Pracujemy z całymi rodzinami w formule społeczności terapeutycznej.

Oprócz stricte terapii, dzieci objęte są też systemem edukacji, działającym wg reguły A-ZET (Autoregulacja – Zabawa, Edukacja, Terapia) co oznacza, że wpisane są w niego integralnie założenia terapeutyczne i rozwojowe, wychodzące daleko poza programy typowo szkolne. Naturalnym elementem systemu, jest także klub sportowy Adventure Racing.

Fundamentem dla kluczowych oddziaływań, jest od samego startu Programu „Teoria Poliwagalna” Stephena Porgesa. Kluczem – „System Społecznego Zaangażowania” (Porges S. W., 2011).

Mamy świadomość, że trudne byłoby włączenie wszystkich dzieci w tego rodzaju kompleksowy model. Nawet jednak przy założeniu, że zastosujemy tylko niektóre elementy, będzie to z pewnością pomocne dla wszystkich opiekujących się oraz pracujących z dziećmi i dla samych dzieci.

Tego rodzaju podejście nabrało dramatycznego wymiaru w obliczu wojny w Ukrainie i konieczności zapewnienia wsparcia, opieki, a niektórym docelowo integracji - setkom tysięcy rodzin. Dedykujemy więc ten materiał także wszystkim, którzy ten proces wsparcia oraz integracji organizują. Przez najbliższe lata, upowszechnienie wiedzy na temat dynamiki zaburzeń posttraumatycznych, będzie dla bezpieczeństwa w Polsce i poczucia bezpieczeństwa u dzieci i dorosłych - elementem kluczowym.

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com

nslt.pl - choroba sieroca, trauma, agresywne dziecko, dziecko adoptowane, przemoc w szkole, trudne dziecko, psychotraumatologia i dziecko nadpobudliwe